ZÁJEZDY DO VINNÝCH SKLÍPKŮ


PROGRAMY:

Popis: Skupinové a kolektivní akce na základě objednávky klienta. Základní akce je dvoudenní, avšak lze zajistit jen jednodenní nebo naopak i vícedenní (teambuildingy, školení, semináře, oslavy a podobně). Klient si stanovuje termín akce, přibližnou lokalitu sklípku, počet osob a program ve sklípku (délku pobytu, občerstvení, hudbu a podobně). Může přiobjednat další služby jako dopravu včetně průvodce, ubytování, stravu, návštěvu pamětihodností a jiné, například zážitkové aktivity. Zajišťujeme též řízené degustace. Naše CK požadavky po dohodě s klientem dotvoří a zajistí. Tvorbu celého programu však klient může svěřit naší CK (příklady viz jednotlivé programy). Ubytování zajišťujeme při menším počtu obvykle v penzionu se sklípkem, při větším počtu účastníků v blízkém pěším dosahu nebo kratší dojezdové vzdálenosti (naším autokarem) od sklípku. Úroveň ubytování vybíráme podle náročnosti klienta. Objednávku je nutno učinit s větším časovým předstihem před konáním akce.

Minimální počet osob: při použití vlastní dopravy 12 osob;
při námi zajištěné dopravě 18 osob
Maximální počet osob: 48 osob
Ideální počet osob : 22 - 30

Cena návštěvy sklípku: od 100,-- Kč malá ochutnávka
od cca 350,-- Kč návštěva sklípku s občerstvením
až po cca 1.300,-- Kč včetně speciálních vín a speciální večeře
Celková cena akce je závislá na požadavcích klienta a druzích všech zajišťovaných služeb.

Jazyk: ČJ, AJ, NJ, RJ


Příklady programů:

Program č. 1 - Znojmo - jednodenní
návštěva vinného sklípku (např, Sedlešovice, Nový Šaldorf)
možnost doplňkového programu, např. klášter Louka s expozicí
Znovínu Znojmo, prohlídka historického centra města a podobně

Program č. 2 - Znojemsko - jednodenní
návštěva vinného sklípku (např. Šatov, Havraníky, Hnanice, Vrbovec, Nový
Šaldorf, Sedlešovice)
možnost doplňkového programu, např. klášter Louka s expozicí
Znovínu Znojmo, malovaný sklep a vojenská pevnost v Šatově, křížový sklep
v Příměticích, prohlídka historického centra Znojma a podobně

Program č. 3 - Znojemsko - dvoudenní
návštěva vinného sklípku (např. Šatov, Havraníky, Hnanice, Vrbovec,
Nový Šaldorf, Sedlešovice)
možnost doplňkového programu, např. vycházka na vinici Šobes, klášter
Louka s expozicí Znovínu Znojmo, malovaný sklep a vojenská pevnost v
Šatově, křížový sklep v Příměticích, archiv vín v Jaroslavicích, vodní mlýn ve
Slupi, prohlídka historického centra Znojma a podobně

Program č. 4 - Rakouské Podyjí s návratem přes sklípek - dvoudenní
návštěva vinného sklípku (např. Šatov, Havraníky, Hnanice, Vrbovec,
Nový Šaldorf, Sedlešovice)
1. den - historické památky rakouského Podyjí s možnostmi zastávek: Raabs
(město), Kollmitz (pěší vycházka ke zřícenině hradu), Drosendorf (město),
Geras (klášter), Riegersburg (zámek), Hardegg (hrad), Retz (město),
ubytování na území ČR, vinný sklípek
2. den – možnost doplňkového programu, např. viz Program č. 3

Program č. 5 - Vídeň s návratem přes sklípek - dvoudenní
návštěva vinného sklípku na Znojemsku nebo Mikulovsku – viz Programy č. 3,
6
1. den - návštěva a prohlídka Vídně, ubytování na území ČR, vinný sklípek
2. den – možnost doplňkového programu, např. viz Program č. 3, 6

Program č.6Mikulovsko – Lednicko – Valticko - dvoudenní
návštěva vinného sklípku (např. Mikulov, Novosedly, Perná, Dolní Věstonice,
Pavlov, Klentnice, Valtice, Lednice, Rakvice)
možnost doplňkového programu, např. Mikulov - zámek s expozicí o
vinařství, Mikulov město, Kozí vršek, židovský hřbitov; Lednice – zámek,
skleník, park, minaret; Valtice – zámek, Národní vinařské centrum a Salon vín
ČR; rekondiční procházka po Lednicko-valtickém areálu s romantickými
stavbami, rekondiční vycházka po Pálavě (Sirotčí hrádek nebo Děvíčky);
plavba lodí po ramenu Dyje od Janohradu k minaretu; a podobně

Program č. 7Velkopavlovicko - dvoudenní
návštěva vinného sklípku (např. Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Bořetice,
Kobylí)
možnost doplňkového programu, např. památník bitvy u Slavkova v Pracech,
Slavkov – zámek; Těšany – unikátní kovárna a rodiště hrdinky dramatu
Maryša; papouščí farma v Bošovicích; rekondiční vycházka ke kapličce u
Velkých Bílovic a podobně (viz též Program č. 8)

Program č. 8Okolí Mutěnic - dvoudenní
návštěva vinného sklípku (např. Čejkovice, Mutěnice, Dubňany, Hovorany,
Milotice)
možnost doplňkového programu, např.zámek Bučovice, zámek Milotice, dům
T.G.M. v Čejkovicích a podobně (viz též Program č. 7)

Program č. 9 - Podluží - dvoudenní
návštěva vinného sklípku (Moravský Žižkov, Tvrdonice, Moravská Nová Ves,
Prušánky)
možnost doplňkového programu, např. Lednice – zámek, park, skleník,
minaret; projížďka lodí po rameni Dyje od Janohradu k minaretu; Valtice –
zámek, Národní vinařské centrum a Salon vín ČR; rekondiční procházka po
Lednicko-valtickém areálu s romantickými stavbami a podobně

Program č. 10 - Strážnicko - dvoudenní
návštěva vinného sklípku (např. Petrov, Strážnice, Blatnička pod Svatým
Antonínkem, Blatnice)
možnost doplňkového programu, např. hrad Buchlov, zámek Buchlovice,
poutní místo na Velehradě,Uherské Hradiště, velkomoravské hradiště Na
valách, Slovanské hradiště v Mikulčicích, skanzen Strážnice, Plže v Petrově,
Hodonín, vycházka na poutní místo Svatý Antonínek a podobně

Program č. 11 - Mělník - jednodenní
návštěva vinného sklepa (např. Mělník, Roudnice nad Labem
možnost doplňkového programu, např. hrad Kokořín, kondiční výšlap na horu
Říp, procházka k soutoku Labe a Vltavy, mělnické podzemí, zámek Mělník,
zámek Nelahozeves a podobně


Program č. 12 - Litoměřicko - dvoudenní
návštěva vinného sklepa (Velké Žernoseky, Malé Žernoseky)
možnost doplňkového programu, např. výšlap na horu Říp, historické
centrum Litoměřic, památník Terezín, klášter Doksany, město Roudnice nad
Labem či Úštěk a podobně

Program č. 13 - Na burčák - dvoudenní
jakýkoliv z výše uvedených námětů nebo jim podobný v období září - říjen

Program č. 14 - Martinské hody a mladé víno - dvoudenní
jakýkoliv z výše uvedených příkladů (programy 6 - 10) nebo jim podobný,
jen kolem 11. listopadu