vyhledat akci podle klíčového slova

z celého kataloguŠKOLNÍ VÝLETY A ZÁJEZDY
AUTOKAREM

Školní výlety s autokarovou dopravou jsou kalkulovány pro odjezdy z Prahy a při použití standardního typu autokaru. Akce při použití standardního autokaru se uskuteční při minimálním počtu 36 platících osob, nebo v případě nižšího počtu účastníků za cenu 36 platících osob. V případě požadavku použití jiného (nestandardního) typu autobusu (např. pro menší počet osob, či naopak při počtu vyšším jak 47 osob) nebo odjezdu z jiné lokality, budou ceny stanoveny speciálně.
Na akce jsou využívány pouze autokary splňující evropské normy.

VÝHODY PRO PEDAGOGY

U školních autokarových zájezdů zajišťujeme při obsazení 36-41 platících osob dvěma osobám pedagogického doprovodu účast na akci zdarma; při obsazení 42 a více platících osob zajišťujeme třem osobám pedagogického doprovodu účast na akci zdarma.

TERMÍNY KONÁNÍ AKCÍ
SI URČUJETE SAMI.SKUPINY SENIORŮ

Připravujeme a zajišťujeme autokarové výlety pro skupiny seniorů. Vhodné zejména pro Kluby seniorů, Domovy seniorů, městské části a jiné subjekty se zaměřením na oblast sociálních služeb pro starší spoluobčany. Akce a jejich programy jsou připraveny a uzpůsobeny s ohledem na věkové složení skupin.

CENY AKCÍ UVEDENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

se mohou v některých případech nepatrně odchýlit od konečné částky a jsou tudíž ORIENTAČNÍ. Tento rozdíl je důsledkem změn cen především vstupného nebo kilometrovného za dopravu, které se průběžně mění. Aktuální cenu vám vždy před objednáním sdělíme.


mohlo by vás zajímat


admin

Valid XHTML 1.0 Transitional

Vítejte u nás a vyberte si z naší nabídky


CO OBSAHUJÍ CENY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ AKCÍ
Tematická vycházka po Praze
Základní cena vycházky obsahuje pouze odborný výklad po trase. Maximální počet osob ve skupině na jednoho průvodce je 30 osob. Více osob se považuje za více skupin, a to v závislosti na celkovém počtu osob. Vycházky lze uskutečnit dopoledne i odpoledne. Výklad je v českém jazyce. Ceny neobsahují vstupy. Vstupy si hradí každý sám i v rámci skupinových slev. Výklad v cizím jazyce zajišťujeme za jiné ceny.
Tuzemský výlet jednodenní
(školní výlety, školní zájezdy, skupinový zájezd, školní akce, firemní akce) Základní cena zahrnuje dopravu autobusem splňujícím normy EU, průvodcovské služby a avizované vstupy. Přiobjednat lze například stravu a další služby. Ceny jsou kalkulovány pro odjezdy z Prahy.
Jednodenní výjezd do zahraničí
Základní cena zahrnuje dopravu autobusem splňujícím normy EU a průvodcovské služby. Přiobjednat lze další služby. Ceny jsou kalkulovány pro odjezdy z Prahy. Nezapomeňte si s sebou vzít patřičný doklad Vaší totožnosti a minimální kapesné.
Exkurze
Cena obsahuje dopravu autobusem splňujícím normy EU, průvodcovské služby a odbornou exkurzi včetně vstupu. Ceny jsou kalkulovány pro odjezdy z Prahy.
Vinné sklípky
Vinný sklípek, posezení ve sklípku, degustace. Ceny u jednotlivých vinných sklípků jsou orientační, jelikož se odvíjejí od rozsahu a skladby podávaných vín, pohoštění, délky trvání posezení a případně jiných služeb. Návštěvy ve sklípcích zajišťujeme pro skupiny od 12 osob. Velice vhodné je přiobjednat ubytování nebo i další služby, jako je strava (snídaně, večeře), hudba, doprava, průvodce, prohlídka vinice, doprovodný fakultativní kulturní či společenský program včetně vstupů a podobně. Ve sklípcích je možný nákup vína s sebou.
Akce na přání, zadání poptávky
Pro zadání akce na přání nebo poptávky je nutno použít výhradně náš formulář v odkazu "Objednávka".
Akce na přání nebo zadání poptávky je zvláštním druhem placené služby s režimem předběžného zajišťování. Bližší podmínky k těmto službám jsou stanoveny v bodu IX. Všeobecných a záručních podmínek CK (CA) Arces.
Lázeňské a rekreační pobyty
Základní cena obsahuje ubytování, avizovanou stravu, využití uvedených zajištěných služeb v místě. Přiobjednat lze jiné fakultativní služby poskytované v místě.
Cvičení (nejen) pro ženy
Základní cena obsahuje ubytování, avizovanou stravu, cvičební hodiny pod vedením certifikovaných cvičitelek, využití uvedených zajištěných služeb v místě. Přiobjednat lze jiné fakultativní služby v místě. Neobsahuje dopravu.
Poznávací zájezdy
Základní cena obsahuje dopravu autokary splňujícími normy EU, ubytování, průvodcovské služby nebo služby delegáta, avizovanou stravu a případně využití uvedených zajištěných služeb poskytovaných v místěech pobytů, avizované vstupy. Přiobjednat lze jiné fakultativní služby nabízené v místech pobytů.
Pobytové zájezdy
Základní cena obsahuje dopravu autokary splňujícími normy EU, ubytování, uvedenou stravu, průvodcovské služby nebo služby delegáta, využití avizovaných služeb poskytovaných v místě. Přiobjednat lze jiné fakultativní služby poskytované v místě pobytu.
Jednorázová doprava
Základní cena obsahuje dopravní služby, to jest dopravu vhodným autobusem splňujícím normy EU. Přiobjednat lze průvodce nebo technického vedoucícho a jiné služby.
Jednorázové ubytování
Základní cena obsahuje ubytování za příslušný počet nocí, případně avizovanou snídani. Přiobjednat lze stravu navíc či fakultativní služby poskytované v místě.
Jednorázová jiná služba
Cena obsahuje požadované služby, například vstupného na představení, zajištění vepřových hodů a podobně.
Akce pro seniory
Cena obsahuje služby spojené s konkrétním typem akce - viz výše.
Zájezdy jiných CK
Ceny akcí v rámci zprostředkovaného prodeje, které nejsou produktem CK a CA ARCES, jsou stanovené konkrétní cestovní kanceláří a vztahují se na ně příslušná ustanovení Všeobecných a záručních podmínek té které konkrétní cestovní kanceláře.
vinne-sklipky-sklepy
nominovaná CK