vyhledat akci podle klíčového slova

z celého katalogu

INFORMACE

Můžete si objednat (požadovat vypracování cenové nabídky) i jen na Vámi hrubě zadaný program. Nebo si můžete objednat konkrétní služby (ubytování, strava, vstupné, doprava, průvodce a podobně) nebo jejich kombinace. Můžete projevit své požadavky na program akce, včetně různých aktivit. Cena je pochopitelně závislá na požadovaných kategoriích ubytování, vašich nárocích na stravu a nápoje, množství vstupů, zajišťovaných aktivitách a tak dále. Vždy se snažíme o to, aby kvalita a úroveň služeb byly úměrné vašim přáním.

UPOZORNĚNÍ

Akce na přání, respektive poptávka klienta na vypracování cenové nabídky k jím zadanému programu (například v rámci jím vypsaného výběrového řízení), je zvláštní druh služby. Tu zpracovávme, sestavujeme, kalkulujeme a zajišťujeme na základě klientem učiněného požadavku. A pochopitelně zpracování akcí na přání nebo vypracování cenové nabídky vyžaduje náš čas a práci. Proto za tuto službu účtujeme paušální poplatky:
jednodenní akce 1000,- Kč
dvoudenní akce 1500,- Kč
tří a vícedenní akce 2000,- Kč.
Tyto částky se v případě uskutečnění akce klientovi odečítají z účtované ceny akce.


mohlo by vás zajímat


admin

Valid XHTML 1.0 Transitional

Akce na přání

ZÁJEZDY DO VINNÝCH SKLEPŮ A SKLÍPKŮ      kat. číslo - ANP000
cena : 0,-Kč   (viz níže)

ZÁJEZDY DO VINNÝCH SKLEPŮ A SKLÍPKŮ

Minimální počet osob: při použití vlastní dopravy 12 osob;
při námi zajištěné dopravě 18 osob
Maximální počet osob: 48 osob
Ideální počet osob : 22 - 30

Akci připravíme i pro vaše zahraniční přátele.
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, RJ

Celková cena akce je závislá na požadavcích klienta a druzích všech zajišťovaných služeb.

INFORMACE:

Skupinové a kolektivní akce na základě objednávky klienta. Základní akce je dvoudenní, avšak lze zajistit jen jednodenní nebo naopak i vícedenní (teambuildingy, školení, semináře, oslavy a podobně). Klient si stanovuje termín akce, přibližnou lokalitu sklípku, počet osob a program ve sklípku (délku pobytu, občerstvení, hudbu a podobně). Může přiobjednat další služby jako dopravu včetně průvodce, ubytování, stravu, návštěvu pamětihodností a jiné, například zážitkové aktivity. Zajišťujeme též řízené degustace. Naše CK požadavky po dohodě s klientem dotvoří a zajistí. Tvorbu celého programu však klient může svěřit naší CK (příklady viz jednotlivé programy). Ubytování zajišťujeme při menším počtu obvykle v penzionu se sklípkem, při větším počtu účastníků v blízkém pěším dosahu nebo kratší dojezdové vzdálenosti (naším autokarem) od sklípku. Úroveň ubytování vybíráme podle náročnosti klienta. Objednávku je nutno učinit s větším časovým předstihem před konáním akce.

PŘÍKLADY PROGRAMŮ NAJDETE V NAŠÍ NABÍDCE
V KATEGORII ZÁJEZDY NA VÍNO.


Obrázek produktu

Obrázek produktu

Obrázek produktu

zhave tipy