vyhledat akci podle klíčového slova

z celého katalogu

CO OBSAHUJE JEDNODENNÍ VÝLET DO ZAHRANIČÍ

Základní cena zahrnuje dopravu autobusem vybaveným mikrofonem, nápojovým boxem, videem, DVD a splňujícím normy EU na přepravu skupin; a průvodcovské služby. Přiobjednat lze další služby. Ceny jsou kalkulovány pro odjezdy z Prahy. Nezapomeňte si s sebou vzít patřičný doklad Vaší totožnosti a minimální kapesné.

CENY AKCÍ UVEDENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

se mohou v některých případech nepatrně odchýlit od konečné částky a jsou tudíž ORIENTAČNÍ. Tento rozdíl je důsledkem změn cen především vstupného nebo kilometrovného za dopravu, které se průběžně mění. Aktuální cenu vám vždy před objednáním sdělíme.
mohlo by vás zajímat


admin

Valid XHTML 1.0 Transitional

Jednodenní výlety do Zahraničí

Adventní Bayreuth a Weiden 3.12.2016      kat. číslo - Z1220
cena : 650,-Kč   ()

Odjezd v 6.10 hod. od metra trasy B Smíchovské nádraží.
Do Bayereuthu, města spojeného s osobou hudebního skladatele Richarda Wagnera, který se v něm ke konci života usadil, dorazíme něco po desáté hodině dopolední. V Bayreuthu se nejprve seznámíme s místními pamětihodnostmi, mezi něž náleží Starý a Nový zámek, radnice, Městský kostel a markraběcí opera, a poté budeme mít čas na malebný vánoční trh. V brzkém odpoledni přejedeme do města Weiden, kde krátce shlédneme základní historické památky, načež již budeme nasávat tamní adventní náladu a případně se věnovat nákupům. Odjezd z Weidenu je plánován na 17.30 hod. s návratem do Prahy před 21.00 hod.

Obrázek produktu
Bratislava      kat. číslo - Z 139
cena : 830,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 5.30 hod. Po dálnici přes Brno přijedem dopoledne do Bratislavy, hlavního města Slovenské republiky. V něm si prohlédneme nejdůležitější pamětihodnosti jako Bratislavský hrad, Staré Město či známý most přes Dunaj Návrat do Prahy je plánován kolem 21.30 hod. Výlet lze rozšířit o návštěvu prastarého hradu Devín.

Vídeň      kat. číslo - Z 100
cena : 750,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 5.30 hod. Po malé zastávce u motorestu Pávov přejedeme hranice v Hatích. Ve Vídni se nejprve dostaneme k Shönbrunnu, kde se projdeme po zámeckém parku. Poté absolvujeme okružní jízdu Vídní, načež se již pěšky podíváme k Hofburgu, St. Stephanu, Opeře, domu Secese a k dalším památkám. Odpoledne nás čeká osobní i volno.Odjezd z Vídně v 17.30 hod. Návrat do Prahy kolem 23.00 hod.

Obrázek produktu
Laa an der Thaya - termální lázně      kat. číslo - Z 143
cena : 620,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 7.00 hodin. Po kratší zastávce u Pávova a přes Znojmo přijedeme do rakouského městečka Laa an der Thaya. Tam navštívíme termální lázně a strávíme v nich zhruba 4 hodiny. Po nabažení se vodního světa se vrátíme asi v 19.40 hod. do Prahy.

Obrázek produktu
Rakouským Podyjím      kat. číslo - Z102
cena : 650,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 6.00 hod. Přes Jihlavu a Hatě se dostaneme do rakouského Retzu a po menší přestávce dorazíme do Hardeggu s krásným hradem. Poté se zastavíme v Riegersburgu u pěkného zámečku a podíváme se do kláštera v Gerasu. Odpoledne zavítáme do městečka Drosendorf. Pro protažení učiníme i krátký pěší výlet na zříceninu hradu Kollmitz. Zbytek programu bude patřit městu Raabs. Navečer se na českém území projdeme po romantických Slavonicích. Návrat do Prahy ve 22.00 hod.

Obrázek produktu
Rakouským Podunajím      kat. číslo - Z103
cena : 780,-Kč   ()

Odjezd v 5.30 hod. Přes Třeboň a Halámky přijedeme do Rakouska, kde dopoledne zavítáme do starobylého města Krems. Poté romantickým údolím Dunaje dojedeme k mohutnému klíšteru v Melku. Po poledni se nakrátko zastavíme v Mauthausenu, místa s neblaze proslulým koncentračním táborem z doby 2. světové války. Odpoledne zajedeme k nádhernému baroknímu kostelu a klášteru v Markt St. Florian, načež se seznámíme i s městem Linz a jeho pamětihodnostmi. Navečer ještě učiníme zastávku ve Freistadtu se zachovalým středověkým opevněním. Do Prahy se vrátíme asi ve 21.50 hod.

Salzburg      kat. číslo - Z 105
cena : 970,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 01.45 hod. Rakouským územím projedeme se zastávku poblíž Mondsee až do Salzburgu. V tomto krásném městě a rodišti W. A. Mozarta strávíme čtyři a půl hodiny. Část z nich bude věnována prohlídce pamětihodností a část pak osobnímu volnu. Cestou zpět se podíváme k Wolfgangseese a do Prahy se vrátíme zpět kolem 22.45 hod.

Alpská jezera I      kat. číslo - Z106
cena : 990,-Kč   ()

Odjezd v 0.30 hod. Přes Dolní Dvořiště, Linz, průsmyk Pyhrnpass přijedeme ráno k jezerům Toplitzsee a Grundelsee. U nich učiníme pěší výlet v délce asi 7 km. Před polednem se zastavíme v městěčku Hallstatt a u jezera Hallstattsee. Odpoledne na chvíli navštívíme lázeňské městečko Bad Ischl a nakonec si krátce odpočineme u jezera Trauensee. Návrat do Prahy cca ve 21.30 hod.

Berchtesgaden, Königsee      kat. číslo - Z108
cena : 1060,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 0.45 hod. Přes Dolní Dvořiště a Linec přijedeme ráno k Mondsee, kde si chvilku odpočineme. Poté přejedeme hranici do SRN a dorazíme do Brechtesgadenu, významných lázní a zimního sportovního střediska. Okolí patří k nejkrásnějším alpským krajinám. Místním autobusem vyjedeme na Kehlstein, kde měl Adolf Hitler své proslavené Orlí hnízdo. Krátce po poledni strávíme u Königsee, po němž se i projedeme lodí. Stejnou cestou se budeme vracet zpět, přičemž navečer se zastavíme u Kaplice pro možnost občerstvení. Příjezd do Prahy cca ve 23.00 hod.
Vstupy: dospělí cca 29,-- Eu, děti cca 15,-- Eu.

Mnichov      kat. číslo - Z 119
cena : 960,-Kč   ()

Odjezd v 5.30 hod. Do Mnichova se dostaneme krátce po desáté hodině. Nejprve se zastavíme u Olympijského stadionu, kde si i odpočineme. Potom absolvujeme okružní jízdu městem, načež se projdeme centrem, abychom poznali atmosféru Mnichova a též jeho památky. Před odjezdem budeme mít volno na nákupy nebo čas na ochutnání bavorských vdolečků (děti) nebo některého z četných klasických bavorských piv (dospělí). Návrat do Prahy něco po 22.00 hod.

Obrázek produktu
Pasov      kat. číslo - Z109
cena : 620,-Kč   ()

Odjezd v 6.30 hod. Do Pasova přijedeme asi v 10.45 hod. Nejprve se zastavíme u hradu nad městem a soutokem tří řek: Dunaj, Inn a Ilz. Poté přejedeme do části zvané Innstadt, kde se podíváme ke klášteru a na římské památky. Odpoledne bude patřit prohlídce centra Pasova a projdeme se k soutoku tří řek. A pochopitelně nám zbyde i na osobní volno. Příjezd do Prahy ve 20.15 hod.

Obrázek produktu
Cham, Regensburg      kat. číslo - Z113
cena : 680,-Kč   ()

Odjezd v 6.30 hod. V Regensburgu strávíme zhruba tři a půl hodiny, při nichž se seznámíme s historickými památkami města, které nejstarší z nich sahají až do římské éry. Cestou zpět se zastavíme na hodinku v městečku Cham, které je známé přívětivými cenami. Návrat asi v 18.45 hod.

Obrázek produktu
Walhalla, Kelheim, Regensburg      kat. číslo - Z132
cena : 770,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 5.30 hod. Přes Folmavu přjedeme na německé území, kde si nejdříve prohlédneme všeněmecký Pantheon a poté se kolem poledne přesuneme k Síni osvobození, Befreiungshalle. Odpoledne začneme u kláštera ve Weltenburgu, načež se podíváme na soutěsku Dunaje Donausdurchbruch, břicho Dunaje. Na závěr výletu se projdeme po Regensburgu, abychom poznali jeho hlavní památky. Návrat do Prahy cca 22.00 hod.

Obrázek produktu
Norimberk      kat. číslo - Z120
cena : 770,-Kč   ()

Odjezd v 6.30 hod. Program zájezdu je vyhrazen Norimberku, kam přijedeme něco po 10.00 hod. Seznámíme se s městem a jeho památkami, jako je Königstor, mátnice, kostel Panny Marie, kostel sv. Sebalda, císařský hrad a další. Pak zbude čas i na nákupy. Odjezd z Norimberka v 16.30 hod., příjezd do Prahy zhruba ve 21.00 hod. V prosinci si prodloužíme pobyt ve městě o hodinu, abychom mohli zažít adventní náladu místních vánočních trhů, které jsou považovány za nejhezčí v Německu.

Obrázek produktu
Rothenburg ob der Tauber, Norimberk      kat. číslo - Z115
cena : 950,-Kč   ()

Odjezd v 5.30 hod. V krásném a malebném městečku Rothenburg ob der Tauber, plném klikatých uliček, památek, a hrázděných domů strávíme dvě hodiny. Ještě o hodinku déle se zdržíme v Norimberku, v němž se seznámíme s památkami, z nichž některé jsou těsně spojeny s českou historií. Návrat do Prahy ve 22.00 hod.

Weiden      kat. číslo - Z122
cena : 620,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 7.30 hod. Do Weidenu přijedeme asi v 10.30 hod. Nejdříve se porozhlédneme po městě a potom navštívíme místní lázně. V nich strávíme zhruba tři hodiny. Odpoledne budeme mít čas i na nákupy. Příjezd do Prahy okolo 19.20 hod.

Bayreuth, Marktredwitz      kat. číslo - Z133
cena : 620,-Kč   ()

Odjezd v 7.00 hod. Přes Cheb a Schirding přijedeme do Bayreuthu – správního centra Horních Frank a města spojeného s R. Wagnerem. Odpoledne navštívíme Marktredwitz. Návrat zpět asi ve 20.45 hod.

Obrázek produktu
Drážďany      kat. číslo - Z117
cena : 530,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 7.00 hod. Do Drážďan dorazíme asi v 10.00 hod. Ve městě pobudeme do 16.30 hod., přičemž si nejprve procházkou prohlédneme centrum města a ve zbývajícím čase se podíváme do některých z četných muzeí s cennými sbírkami. Příjezd do Prahy asi v 19.45 hod. V době adventu při výletě na vánoční trhy se ve městě zdržíme o hodinu déle a také do Prahy se vrátíme asi o hodinu později.

Obrázek produktu
Zwinger      kat. číslo - Z117a
cena : 530,-Kč   (+ vstup do Zwingeru)

Odjezd v 7.00 hod. Do Drážďan přijedeme asi v 10.00 hod. Nejprve se projdeme procházkou po centru města a potom zavítáme do Zwingeru, abychom si prohlédli obrazárnu nebo klenotnici. Po absolvování prohlídky zbude čas na osobní volno. Do Prahy se vrátíme zhruba v 19.45 hod.

Obrázek produktu
Míšeň, Drážďany      kat. číslo - Z137
cena : 590,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 6.00 hod. Dopolední program je vyčleněn historickému městu Míšni. Ve městě strávíme dvě a půl hodiny, z čehož jedna bude patřit návštěvě světově proslulé porcelánce. Odpolední program je vyhrazen více jak půlmilionovým Drážďanům s řadou kulturních památek a muzeí. Procházkou se projdeme po centru města a zavítáme do některé z částí Zwingeru. Návrat do Prahy ve 21.15 hod.

Obrázek produktu
Berlín      kat. číslo - Z126
cena : 940,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 5.35 hod. Do Berlína přijedeme kolem 10.15 hod. Nejprve učiníme první vycházkovou trasu městem. Poté zavítáme do Pergamonského či jiného muzea. Po absolvování prohlídky učiníme druhou, kratší, procházku Berlínem. Před odjezdem nám zbude čas na osobní volno. Návrat do Prahy zhruba ve 23.20 hod.

Lužice      kat. číslo - Z130
cena : 560,-Kč   ()

Odjezd v 8.00 hod. Na tomto výletě se seznámíme s kulturou Lužických Srbů a územím, které kdysi náleželo i k českým zemím. Dopoledne si prohlédneme Budyšín, centrum hornolužických Srbů, a po poledni zavítáme do Zhořelce, který se dělí na německou (Görlitz) a polskou část (Zgorzelec). Odpoledne navštívíme Žitavu. Do Prahy se vrátíme zhruba v 19.15 hod.

Horní Lužice      kat. číslo - Z142
cena : 550,-Kč   ()

Odjezd v 7.00 hod. První zastávka patří městu Löbau, kde zavítáme k 28 vysoké litinové rozhledně, prý nejkrásnější rozhledně na světě. Kolem poledního se podíváme k "českému" klášteru Marienthal a odpoledne se nakrátko podíváme do Žitavy. Posledním výletním místem jsou romantické lázně Oybin (Ojvín)s hradem a klášterem. Příjezd do Prahy cca 19.15 hod.

Obrázek produktu
Jelenia Góra - nákupní      kat. číslo - Z131
cena : 490,-Kč   ()

Odjezd v 6.00 hod. Přes Železný Brod a Harrachov přijedeme do polského města Jelenia Góra. Zhruba čtyři a půl hodiny strávené ve městě budou patřit nákupům na místní tržnici. Kdo nechce nakupovat, projde se po městě se zbytky opevnění, kostelem sv. Erazma a Pankráce a pravoslavným kostelem sv. Petra a Pavla. U města je zřícenina hradu Chojnik. Návrat do Prahy kolem 17.25 hod. Program lze za příplatek rozšířit o návštěvu sklárny, muzea a pivovaru v Harrachově.

Klodzko      kat. číslo - Z118
cena : 560,-Kč   ()

Odjezd v 6.00 hod. Po příjezdu do Klodzka si prohlédneme centrum kdysi pevnostního města s vazbou na České království. Poté dostaneme čas na návštěvu místní tržnice. Cestou zpět se zastavíme ještě v lázeňském městečku Kudowa Zdrój. Návrat kolem 19.15 hod.

Krakov      kat. číslo - Z121
cena : 1240,-Kč   (+ vstupy)

Odjezd v 1.30 hod. Poměrně dlouhý noční přejezd bude vyplněn dvěma hygienickými zastávkami. Do Krakova dorazíme kolem 9.15 hod. Ve druhém největším polském městě s více jak šesti tisíci památkami setrváme do 16.00 hod. Čas vyplníme procházkou po historickém centru města. Seznámíme se s královským hradem Wawel, wawelskou katedrálou, tržnicí Sukiennice či s kostelem Panny Marie. Kdo bude chtít, může zavítat do galerie Czartoryskich, kde je vystavován obraz Dámy s hranostajem. A jistě nám zbyde i osobní volno na případné zakoupení suvenýrů a podobně. Návrat do Prahy cca 23.30 hod.


zhave tipy